Ekološki čebelarji

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Pravna obvestila

Pravila in pogoji uporabe

[lwa] Dostop, pregled in uporaba strani tega portala (v nadaljevanju: Portal), prav tako tudi uporaba v njem ponujenih storitev, vključuje s strani uporabnika (v nadaljnjem besedilu: uporabnik) sprejem sledečih »Pravil in pogojev uporabe«.

ČZS si pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila in kadarkoli po lastni presoji uvede spremembe in / ali posodobitve vsebine spletne strani in sedanjih »Pravil in pogojev uporabe«, tako da o tem obvesti uporabnika z objavo na samem portalu. Dostop, ki sledi spremembi in / ali posodabljanju »Pravil in pogojev uporabe«, vključuje njihovo popolno sprejetje s strani uporabnika.

Pravice intelektualne lastnine

Vsebina te spletne strani, kot so na primer, seznam ni izčrpen: slike, zvoki, video posnetki, glasba, besedila, fotografije, grafike, datoteke, blagovne znamke, logotipi, novice, programska oprema in kateri koli drug material, in / ali podatki v kakršni koli obliki (v nadaljevanju: »vsebina ») je izključna lastnina ČZS, ali pa z njo razpolaga, in je zaščitena z avtorskimi pravicami, zato v nobenem primeru ne more biti v celoti ali delno, v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način, uporabljena, spremenjena, kopirana, distribuirana, objavljena, prenašana, prenesena, razmnožena ali kako drugače na voljo brez vnaprejšnjega pisnega soglasja istega ČZS, v to je vključena prodaja, sub-licenca, ustvarjanje iz tega izhajajočih del ali izkoriščanje na kakršenkoli način, četudi brezplačno.

Portal lahko vsebujejo tudi slike, dokumente, izdelke, logotipe in blagovne znamke tretjih oseb, ki so izrecno pooblastile ČZS glede objave njihovih del na portalu, tudi zaščitenih z avtorskimi pravicami.

Reprodukcija znamke in / ali logotipa ČZS je izrecno prepovedana.

Omejitve odgovornosti

Vsebina tega portala je zagotovljena v dobri veri in ČZS skrbi, da takšna vsebina ustreza zahtevam zanesljivosti, pravilnosti in popolnosti. Vendar so možne napake, nepravilnosti in opustitve, zato ČZS prevzema vsakršno odgovornost glede tega, da bo takoj popravila vsakršno napako, ki ji bo nakazana.

ČZS ne prevzema nikakršne odgovornosti glede svoje vsebine, če jo uporabljajo tretje osebe.

V nobenem primeru pa ne bo ČZS odgovorna za morebitne viruse ali kontaminacije, ki izhajajo iz dostopa do portala in / ali navigacije na njem, na katere bi lahko uporabnik naletel.

ČZS ne prevzema odgovornosti za vsebino spletnih strani tretjih oseb, s katerimi je portal ČZS aktiviral hiperpovezave (v nadaljnjem besedilu: »povezava«) in njihovo uporabo le-teh s strani uporabnika. Povezave ne pomenijo odobritve povezanih spletnih mest, za katere glede kakovosti, vsebine in grafike ČZS ne prevzema nobene odgovornosti. Uporabnik, ki se odloči ogledati si zgoraj omenjene spletne strani, to stori na lastno odgovornost s polno odgovornost za morebitno škodo povzročeno od virusov ali okužbe, ki izhajajo iz in / ali dostopanja na ta spletna mesta.

V vsakem primeru ČZS ne more biti odgovoren za škodo in / ali izgubo in / ali škodo ali kaj podobnega, tako neposredno ali posredno, ker bi izhajali iz uporabe portala in / ali vsebine ali ogleda in / ali uporabe vsebine z njimi povezanih spletnih strani, ki bi jih lahko utrpele tretje osebe.

Varstvo osebnih podatkov

ČZS zagotavlja, da bo obravnavalo uporabnikove osebne podatke, do katerih je prišlo z uporabo svojih storitev (v nadaljevanju: storitve), ki so na voljo portalu, z največjo zaupnostjo in izključno za namene, ki izhajajo iz ponudbe storitve same. Morebitne tretje družbe, ki opravljajo storitve za spletno stran, s predhodno zagotovitvijo istega nivoja obravnavanja podatkov, kot jo zagotavlja ČZS, bi lahko bile seznanjene z osebnimi podatki uporabnika.

Z uporabo zgoraj navedenih storitev bo uporabnik samodejno privolil v obdelavo svojih osebnih podatkov in, če se ne strinja, ne sme uporabljati storitev, ki so na voljo na portalu.

Veljavno pravo in pristojno sodišče

Tukaj navedena »Pravila in pogoje uporabe« urejajo zakoni, ki veljajo v Sloveniji, in za vsakršen morebitni spor, ki izhaja iz njihove razlage ali izvršitve, bo izključno v pristojnosti sodišča RS.