Ekološki čebelarji

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Trženje ekološko pridelanih čebeljih pridelkov in izdelkov

Trženje je zadnji in ključni moment, ki predstavlja stično točko med čebelarjem in kupcem.

Ker imajo ekološki proizvodi običajno posebno ciljno skupino kupcev, je potrebno v času preusmeritve in tudi kasneje, to ciljno skupino v okviru trženja poiskati in si pridobiti njihovo zaupanje. Kupci ekoloških proizvodov, so običajno zelo osveščeni kupci, s področja zdrave prehrane, kot tudi vpliva pridelave hrane na okolje. V čebelarstvu že v času preusmeritve načrtujemo tudi možnosti trženja. Tako se lahko odločimo za prodajo na domu, tržnicah, sejmih ali pa se posvetimo pridelavi in prodajo zaupamo specializiranim tržnim subjektom.

Označevanje ekoloških pridelkov in izdelkov

Proizvod pridelan v okviru ekološkega čebelarstva mora biti deklariran z nazivom ekološke pridelave. Nosi lahko  oznako »ekološki« ali dodatne označbe kot je biološki ali pod posebnimi pogoji tudi biodinamični. Oznaka ekološki, je ekološki kmetiji dodeljena s strani MKGP na podlagi Pravilnika o zaščitnem znaku za označevanje kmetijskih pridelkov oziroma živil Ur.l.RS št. 58/2001. Oznaka ekološki od 1.7.2010, dalje, ni več obvezna, ampak je postala prostovoljna izbira posamezne ekološke kmetije oziroma čebelarstva. Obvezna je le za postopke pridelave, ki so podrobneje opredeljeni v Pravilniku o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (reja kuncev, divjadi v oborah, …).

V Sloveniji poleg navedene oznake za pridelke iz ekološke pridelave, na področju označevanja ekoloških proizvodov, poznamo še nekatere priznane blagovne znamke interesnih povezav ekoloških kmetov. Tako lahko biodinamični kmetje ali čebelarji uporabljajo blagovno znamko Demeter.

Osnovni pogoj za uporabo zgoraj navedenih oznak in blagovnih znamk pa je, pridobljen certifikat o ekološki pridelavi s strani pooblaščene in neodvisne kontrolne organizacije in upoštevanje dodatnih specifičnih kriterijev, ki jih narekuje uporaba omenjenih blagovnih znamk.

 

Znak »ekološki« Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Demeter – označevanje pridelkov in izdelkov biodinamičnih kmetij

Eurolist – evropski znak za označevanje ekoloških pridelkov v državah članicah EU- obvezna označba ekoloških pridelkov (predpakirana živila) oziroma izdelkov v EU od 1.7.2010

Več informacij o preusmeritvi in vstopu v ekološko čebelarstvo lahko dobite pri Javni svetovalni službi za čebelarstvo ali specialistu za ekološko kmetovanje, ki deluje v okviru KGZS in posameznega območnega kmetijsko-gozdarskega zavoda. Dodatne informacije lahko dobite tudi pri regionalnih združenjih ekoloških kmetov ali pa pri kmetiji/čebelarju, ki že kmetuje po načelih ekološkega kmetovanja v vaši vasi ali širši okolici. Lahko obiščete tudi katero od ekoloških tržnic in se pogovorite s kmeti/čebelarji, ki že kmetujejo/čebelarijo ekološko. Udeležite pa se lahko tudi katerega od izobraževanj s področja  ekološkega  čebelarjenja,  ki jih organiziramo  v okviru dela JSSČ ali KGZS.

Možnosti trženja

Trženje je v ekološki pridelavi posebno poglavje, saj se običajno srečujemo z manjšim delom populacije, ki pa je običajno zelo osveščena, informirana in izobražena ter s tem posledično tudi bolj zahtevna. Zaenkrat je trženje ekoloških čebeljih pridelkov prepuščeno inovativnosti posameznikov, vendar se za v prihodnje kažejo določene usmeritve, ki bi lahko tudi na tem področju predstavljale zametke organiziranega in obsežnejšega trženja.

 

 

 

 

 

Med iz ekološke pridelave from Čebelarska zveza Slovenije on Vimeo.