Ekološki čebelarji

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Zakonodaja

Čebelarji, ki želijo čebelje pridelke deklarirati z nazivom ekološko pridelani, morajo predhodno izpolniti predpisane zahteve, ki so določene z zakonodajo o ekološkem čebelarjenju.  Te temeljijo na:

Evropski zakonodaji

V EU na področju ekološke pridelave poznamo Uredbo sveta (ES) št.834/2007 z dne 28.junija 2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe (EGS) št.2092/91 ter Uredbo komisije (ES) št.889/2008 z dne 5. september 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št.834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov glede ekološke pridelave, označevanja in nadzora.

Obe Uredbi in njune dopolnitve opredeljujejo pravno formalni status ekološkega kmetovanja in tudi čebelarjenja na nivoju celotne Evropske Unije od 1.1.2009.

V maju, leta 2018 je bila na nivoju Evropske unije sprejeta nova zakonodaja s področja ekološkega kmetovanja, ki zajema tudi področje ekološkega čebelarjenja. Ta zakonodaja bo postopoma nadomestila prej omenjeni Uredbi in njune dopolnitve, ki so veljale oziroma še veljajo do preklica njihove veljave. Tako je bila v letu 2018 sprejeta Uredba (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007, ki bo pričela veljati s 1.1.2021. V tem času, do začetka veljavnosti krovne Uredbe, pa bodo sprejeti še določeni delegirani akti, ki bodo podrobneje opredelili posamezna področja ekološkega kmetovanja.

Državni zakonodaji

V Sloveniji poznamo Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (Ur.l.RS št.72/2018 in 17/19 ), ki ureja tovrstno področje kmetijske pridelave v Sloveniji in je usklajen z evropsko zakonodajo. V njem so med drugim podrobneje opredeljene tudi zahteve glede območij primernih/neprmernih za ekološko čebelarjenje v Sloveniji. Poleg omenjene temeljne zakonodaje pa v Sloveniji poznamo tudi določene standarde za uporabo blagovnih znamk interesnih združenj. Tako morajo ekološki kmetje ali čebelarji, ki želijo uporabljati blagovne znamke interesnih povezav, ki označujejo ekološko pridelavo, poleg temeljne zakonodaje, v proces pridelave vpeljati tudi določene dodatne zahteve, ki jih narekujejo standardi za uporabo blagovnih znamk. Le tako lahko ekološki kmetje in čebelarji tudi uporabljajo določeno blagovno znamko (npr. Demeter, ..)